Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Petra BORKOVCOVA

Αναπληρωτής πρόεδρος

Sandra TENDINHA

Rafael GALVEZ VIA

Μέλη

Helen BYRDEN

Mario PINTO

Philippe BLESSEMAILLE

Ridge RAJAONAH

Pierre  GILLES

Ruth BROOK

Annie LAMBERT

Elvira PASQUALE

Kalliopi MARANGAKI

Sandrine ZANCHETTA

Alain  HUART

Anna MARVONA

Valérie WIAME

Karliroy PAPADOPOULOU-IANEVA

Byron GOULAKIS

Claudio PISANA

Adriana BUCHIU

Sergio GERVASONI

Georges MARCOPOULOS

Firmino DO AMARAL

Marie-Flore NUNEZ-BOCHON

Francoise LECOCQ

Αναπληρωματικά μέλη

Margarita FERNANDEZ CARRERA

Liisa REHULA

Anna RUSIN

Veselina GOLEMINOVA

Fulvia CHIAVEGATO

Koenraad DE BOECK

Dominiek DECOUTERE

Marie MORGAN WELS

Yunga DEMEURE

Amaia EGOSKOZABAL NAZABAL

Matilde FARIA

Katarzyna MATUSEWICZ

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 08/09/2017 - 09:54
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20