Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Petra BORKOVCOVA

Zastępca przewodniczącego 

Sandra TENDINHA

Rafael GALVEZ VIA

Członkowie

Helen BYRDEN

Mario PINTO

Philippe BLESSEMAILLE

Ridge RAJAONAH

Pierre  GILLES

Ruth BROOK

Annie LAMBERT

Elvira PASQUALE

Kalliopi MARANGAKI

Sandrine ZANCHETTA

Alain  HUART

Anna MARVONA

Valérie WIAME

Karliroy PAPADOPOULOU-IANEVA

Byron GOULAKIS

Claudio PISANA

Adriana BUCHIU

Sergio GERVASONI

Georges MARCOPOULOS

Firmino DO AMARAL

Marie-Flore NUNEZ-BOCHON

Francoise LECOCQ

Zastępcy członków

Margarita FERNANDEZ CARRERA

Liisa REHULA

Anna RUSIN

Veselina GOLEMINOVA

Fulvia CHIAVEGATO

Koenraad DE BOECK

Dominiek DECOUTERE

Marie MORGAN WELS

Yunga DEMEURE

Amaia EGOSKOZABAL NAZABAL

Matilde FARIA

Katarzyna MATUSEWICZ

Data publikacji : 08/09/2017 - 09:54
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20