Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Petra BORKOVCOVA

Ställföreträdande ordförande

Sandra TENDINHA

Rafael GALVEZ VIA

Medlemmar

Helen BYRDEN

Mario PINTO

Philippe BLESSEMAILLE

Ridge RAJAONAH

Pierre  GILLES

Ruth BROOK

Annie LAMBERT

Elvira PASQUALE

Kalliopi MARANGAKI

Sandrine ZANCHETTA

Alain  HUART

Anna MARVONA

Valérie WIAME

Karliroy PAPADOPOULOU-IANEVA

Byron GOULAKIS

Claudio PISANA

Adriana BUCHIU

Sergio GERVASONI

Georges MARCOPOULOS

Firmino DO AMARAL

Marie-Flore NUNEZ-BOCHON

Francoise LECOCQ

Ställföreträdande medlemmar

Margarita FERNANDEZ CARRERA

Liisa REHULA

Anna RUSIN

Veselina GOLEMINOVA

Fulvia CHIAVEGATO

Koenraad DE BOECK

Dominiek DECOUTERE

Marie MORGAN WELS

Yunga DEMEURE

Amaia EGOSKOZABAL NAZABAL

Matilde FARIA

Katarzyna MATUSEWICZ

Publicerat den : 08/09/2017 - 09:54
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20