Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Jakub PINKOWSKI

Zastępca przewodniczącego 

Claire DURANTON

Członkowie

Cayetana BORREGO CABEZAS
Ludmila ČELIŠOVÁ
Dorothée SCHLIEPHAKE
Juan SUAREZ MARTIN
Sophia BONNE
Jessica LEWIS
Ralph PETHKE
Alvaro SESMA MERINO

Zastępcy członków

Wouter VERBURG
Luca RAMPINI
Sabine HACKSTOCK

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 21/09/2017 - 11:42
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20