Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Jakub PINKOWSKI

Ställföreträdande ordförande

Claire DURANTON

Medlemmar

Cayetana BORREGO CABEZAS
Ludmila ČELIŠOVÁ
Dorothée SCHLIEPHAKE
Juan SUAREZ MARTIN
Sophia BONNE
Jessica LEWIS
Ralph PETHKE
Alvaro SESMA MERINO

Ställföreträdande medlemmar

Wouter VERBURG
Luca RAMPINI
Sabine HACKSTOCK

Referens: 
Publicerat den : 21/09/2017 - 11:42
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20