Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Invitation to the e-tray exercise - Handläggare med högskoleexamen 2017

Invitation to the e-tray exercise - Handläggare med högskoleexamen 2017

Publicering av kallelsen till inkorgsövningen i de sökandes Epsokonton: [node:field-epso-event-date:value:epso_short_date_only]

Antal sökande som kallats till inkorgsövningen: 2218

Antal poäng som krävs i proven med flervalsfrågor för att kallas till inkorgsövningen: 28​

Referens: 
Publicerat den : 27/09/2017 - 12:10
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20