Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - РАЗСЛЕДВАЩИ СЛУЖИТЕЛИ (степен AD 9)

Окончателни резултати от конкурса - РАЗСЛЕДВАЩИ СЛУЖИТЕЛИ (степен AD 9)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 27/09/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 10

Минимален резултат: 110,5​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 28/09/2017 - 15:43
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20