Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - VYŠETROVATELIA (AD 9)

Konečné výsledky výberového konania - VYŠETROVATELIA (AD 9)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 27/09/2017

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 10

Minimálny počet bodov: 110,5​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 28/09/2017 - 15:43
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20