Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - UTREDARE (AD 9)

Godkända sökande i uttagningsprovet - UTREDARE (AD 9)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 27/09/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 10

Godkänt resultat: 110,5​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 28/09/2017 - 15:43
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20