Начало > Възможности за работа > Новини > Конкурс „CAST Permanent“ – НОВ профил

Конкурс „CAST Permanent“ – НОВ профил

Следният НОВ профил е включен в безсрочната процедура за подбор CAST:

EPSO/CAST/P/18/2017 - Служители, изпълняващи технически задачи и задачи по административно обслужване - FG I

Кандидатите могат да кандидатстват тук от 16 октомври 2017 г. и да разглеждат допълнението към поканата, както и самата покана за изразяване на интерес на същата страница.

Институциите търсят различни профили (в областите кетъринг, логистика и др.). Моля, попълнете подробно формуляра за кандидатстване, за да могат наемащите лица да намерят най-подходящите кандидати.

Дата на публикуване : 17/10/2017 - 12:10
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20