Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - ASISTENTI V ODBORE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Konečné výsledky výberového konania - ASISTENTI V ODBORE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 11/10/2017

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 84

Bez stanovenia minimálneho skóre – všetci uchádzači, ktorí uspeli v testoch, budú zaradení do rezervného zoznamu.

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 13/10/2017 - 13:10
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20