Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - ASSISTENTER INOM OMRÅDET IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Godkända sökande i uttagningsprovet - ASSISTENTER INOM OMRÅDET IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 11/10/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 84

Inga poängkrav – alla sökande som blev godkända i proven förs upp på reservlistan.

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 13/10/2017 - 13:10
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20