Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrum

Kallelse till utvärderingscentrum

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 13/10/2017

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 24

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Referens: 
Publicerat den : 18/10/2017 - 13:28
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20