Home > Job opportunities > Pozvánka do hodnotiaceho centra

Pozvánka do hodnotiaceho centra

Uverejnenie pozvánky do hodnotiaceho centra na používateľských kontách EPSO: 13/10/2017

Počet uchádzačov pozvaných do hodnotiaceho centra: 13

Pozvaní sú všetci uchádzači, ktorí úspešne prešli testom(-ami) a ktorí spĺňajú podmienky účasti.

 

Referencia: 
Dátum publikovania : 18/10/2017 - 13:28
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20