Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Медицински сестри

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Медицински сестри

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 17/10/2017

Приблизителен брой на кандидатите, поканени в центъра за оценяване: 44

Минимален резултат, необходим за допускане: 29​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/10/2017 - 13:32
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20