Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Νοσηλευτές

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Νοσηλευτές

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 17/10/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 44

Ελάχιστη βαθμολογία: 29​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/10/2017 - 13:32
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20