Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Članovi povjerenstva za odabir

Članovi povjerenstva za odabir

Napominjemo da su rad i odluke svakog povjerenstva za odabir povjerljivi te da je osobama koje nisu članovi povjerenstva zabranjen svaki pokušaj kontakta s članovima povjerenstva. Samo kandidati koji ostvaruju svoje pravo na žalbu mogu se (preko EPSO-a), pisanim putem i u skladu s postupcima utvrđenima u Općim pravilima otvorenih natječaja, obratiti predsjedniku povjerenstva za odabir.

Predsjednik

Peter NORMAN

Zamjenik predsjednika

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Članovi

Anna Maria KILANDER
Indre MOCKAITYTE
Panagiotis CHOROS
Isabelle RADESTAD
Svetlana BELICHINA
Vaia VAENA 

Zamjenici članova

Jonas WINNERLÖV
Rita LIUDVINAVICIUTE
Evgenia CHATZIIOAKEIMIDOU
Charlotta KRISTENSSON
Vilija CEILITKAITE
Maria PROVATA 

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 06/11/2017 - 15:54
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20