Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Peter NORMAN

Zastępca przewodniczącego 

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Członkowie

Anna Maria KILANDER
Indre MOCKAITYTE
Panagiotis CHOROS
Isabelle RADESTAD
Svetlana BELICHINA
Vaia VAENA 

Zastępcy członków

Jonas WINNERLÖV
Rita LIUDVINAVICIUTE
Evgenia CHATZIIOAKEIMIDOU
Charlotta KRISTENSSON
Vilija CEILITKAITE
Maria PROVATA 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 06/11/2017 - 15:54
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20