Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar

Uttagningskommitténs medlemmar

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Peter NORMAN

Ställföreträdande ordförande

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Medlemmar

Anna Maria KILANDER
Indre MOCKAITYTE
Panagiotis CHOROS
Isabelle RADESTAD
Svetlana BELICHINA
Vaia VAENA 

Ställföreträdande medlemmar

Jonas WINNERLÖV
Rita LIUDVINAVICIUTE
Evgenia CHATZIIOAKEIMIDOU
Charlotta KRISTENSSON
Vilija CEILITKAITE
Maria PROVATA 

Referens: 
Publicerat den : 06/11/2017 - 15:54
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20