Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie

Členovia výberovej komisie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Stephanie RIDLEY

Zastupujúci predseda

Lena WESTBERG

Členovia

Monica FUENTES GARCIA
Lucio MASTROSIMONE
Josanne BONNICI
Amparo RUEDA BUESO
Alfonso CERCAS
Alessio LIMONET
Ino Mario GRECH
Silvia CANNALIRE

Zastupujúci členovia

Jose Maria SUBRA ALFARO
Ilaria FUSILLI
Tania GRECH
Maria GOMEZ-LEAL
Sveva BARBAGALLO
Glorienne PORTELLI 

Referencia: 
Dátum publikovania : 06/11/2017 - 15:55
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20