Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Valikukomisjoni liikmed

Valikukomisjoni liikmed

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Peter NORMAN

Esimehe asendaja

Jean-Stéphane LE GLAUNEC

Liikmed

Anna Maria KILANDER
Indre MOCKAITYTE
Panagiotis CHOROS
Isabelle RADESTAD
Svetlana BELICHINA
Vaia VAENA

Asendusliikmed

Jonas WINNERLÖV
Rita LIUDVINAVICIUTE
Evgenia CHATZIIOAKEIMIDOU
Charlotta KRISTENSSON
Vilija CEILITKAITE
Maria PROVATA 

Avaldamise kuupäev : 06/11/2017 - 16:00
Ajakohastatud : 28/11/2018 - 14:20