Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Сигурност на ИКТ (AD7)

Окончателни резултати от конкурса - Сигурност на ИКТ (AD7)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 30/10/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 50

Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса.

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултатите от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 06/11/2017 - 16:05
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20