Home > Job opportunities > Konačni rezultati natječaja - Sigurnost IKT-a (AD7)

Konačni rezultati natječaja - Sigurnost IKT-a (AD7)

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 30/10/2017

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 50

Nije određen najmanji ukupni broj bodova – svi kandidati koji su prošli na testovima uvrštavaju se na popis uspješnih kandidata.

Popis uspješnih kandidata bit će objavljen u Službenom listu i na našim web-stranicama u roku od jednog ili dva mjeseca od objave konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata. 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 06/11/2017 - 16:05
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20