Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Information om provcentrumen

Information om provcentrumen

Epso erbjuder nu möjligheten att göra de datorbaserade proven med flervalsfrågor på provcentrum i hela världen för de sökande till uttagningsprovet för juristlingvister – EPSO/AD/348-353/17.

Däremot anordnas de uppsatsliknande proven (översättningsprov) enbart i provcentrum i EU-länderna.

Den fullständiga listan över provcentrum publiceras här före starten på bokningsperioden: https://www.prometric.com/en-us/clients/epso/Pages/landing.aspx

Publicerat den : 13/11/2017 - 11:09
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20