Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Zdravotné sestry

Členovia výberovej komisie - Zdravotné sestry

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Belge, Bénédicte

Zastupujúci predseda

Galvez Via, Rafael

Členovia

Torelli, Rosa
Salvetti, Elvio
Everaerts, Inge
Haemers, Franciscus
Sabbatucci, Gilles
Jarecsni, Laszlo 

Zastupujúci členovia

Schermbach, Silvia
Smit, Mark
Marck, Genevieve
Stevant, Françoise

Referencia: 
Dátum publikovania : 14/11/2017 - 11:14
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20