Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Анализиране на данни и ИТ обслужване (AD7)

Окончателни резултати от конкурса - Анализиране на данни и ИТ обслужване (AD7)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 22/11/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 31

Минимален резултат: 97,5​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 23/11/2017 - 15:50
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20