Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Analýza údajov a IT služby (AD7)

Konečné výsledky výberového konania - Analýza údajov a IT služby (AD7)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 22/11/2017

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 31

Minimálny počet bodov: 97,5​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 23/11/2017 - 15:50
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20