Domovská stránka > Job opportunities > Prijatie do ďalšej fázy testovania - Prekladatelia pre nemecký jazyk

Prijatie do ďalšej fázy testovania - Prekladatelia pre nemecký jazyk

Uverejnenie informácií o prijatí do ďalšej fázy testovania na používateľských kontách EPSO: 27/11/2017

Počet uchádzačov pozvaných na prekladové testy:
Možnosť 1. = 41
Možnosť 2. = 22

Minimálny počet bodov z predchádzajúcich testov potrebný na pozvanie na prekladové testy:
Možnosť 1. = 42​
Možnosť 2. = 22

Referencia: 
Dátum publikovania : 27/11/2017 - 16:12
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20