Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Franskspråkiga översättare

Resultat av tillträdesprov - Franskspråkiga översättare

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 27/11/2017

Antal sökande som kallats till översättningsproven:
Alternativ 1 = 28
Alternativ 2 = 28

Resultat som krävdes i tillträdesproven för att kallas till översättningsproven:
Alternativ 1 = 39​
Alternativ 2 = 45​

Referens: 
Publicerat den : 27/11/2017 - 16:16
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20