Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Resultat av tillträdesprov - Nederländskspråkiga översättare

Resultat av tillträdesprov - Nederländskspråkiga översättare

Offentliggörande av resultatet i de sökandes Epsokonton: 27/11/2017

Antal sökande som kallats till översättningsproven:
Alternativ 1 = 37
Alternativ 2 = 37

Resultat som krävdes i tillträdesproven för att kallas till översättningsproven:
Alternativ 1 = 44​
Alternativ 2 = 40​

Referens: 
Publicerat den : 27/11/2017 - 16:19
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20