Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι 2017

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι 2017

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 04/12/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης (κατά προσέγγιση): 251

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 26,58​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 06/12/2017 - 10:53
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20