Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - HANDLÄGGARE INOM OMRÅDET IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Godkända sökande i uttagningsprovet - HANDLÄGGARE INOM OMRÅDET IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 01/12/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 77

Godkänt resultat: 102​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 07/12/2017 - 15:02
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20