Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори (степен AD5) 2017

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Администратори (степен AD5) 2017

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 12/12/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 251

Минимален резултат: 26,58​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/12/2017 - 15:20
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20