Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι 2017

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι 2017

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 12/12/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 251

Ελάχιστη βαθμολογία: 26,58​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 12/12/2017 - 15:20
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20