Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati natječaja - Istražitelji: rashodi EU-a, suzbijanje korupcije

Konačni rezultati natječaja - Istražitelji: rashodi EU-a, suzbijanje korupcije

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 12/12/2017

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 25

Najmanji ukupni broj bodova: 110​

Popis uspješnih kandidata bit će objavljen u Službenom listu i na našim web-stranicama u roku od jednog ili dva mjeseca od objave konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata. 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 12/12/2017 - 16:59
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20