Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Wyniki końcowe konkursu - Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: wydatki UE, zwalczanie korupcji

Wyniki końcowe konkursu - Prowadzący dochodzenia w dziedzinie: wydatki UE, zwalczanie korupcji

Publikacja wyników oceny zintegrowanej i wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO: 12/12/2017

Liczba kandydatów na liście rezerwowej: 25

Minimalny wynik: 110​

Listy rezerwowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na naszej stronie internetowej po upływie od jednego do dwóch miesięcy od czasu opublikowania wyników końcowych konkursu na kontach kandydatów w portalu EPSO. 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 12/12/2017 - 16:59
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20