Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Vyšetrovatelia: výdavky EÚ, boj proti korupcii

Konečné výsledky výberového konania - Vyšetrovatelia: výdavky EÚ, boj proti korupcii

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 12/12/2017

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 25

Minimálny počet bodov: 110​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 12/12/2017 - 16:59
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20