Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Utredare: EU:s utgifter, korruption

Godkända sökande i uttagningsprovet - Utredare: EU:s utgifter, korruption

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 12/12/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 25

Godkänt resultat: 110​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 12/12/2017 - 16:59
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20