Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

Окончателни резултати от конкурса - Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 12/12/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 15

Минимален резултат: 115,5​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 12/12/2017 - 17:01
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20