Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Utredare: Tull och handel, tobak och piratkopiering

Godkända sökande i uttagningsprovet - Utredare: Tull och handel, tobak och piratkopiering

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 12/12/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 15

Godkänt resultat: 115,5​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Referens: 
Publicerat den : 12/12/2017 - 17:01
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20