Начало > Възможности за работа > Новини > Езици на кандидатите за конкурса секретари/деловодители през 2017 г.

Езици на кандидатите за конкурса секретари/деловодители през 2017 г.

След приключването на първата фаза от процедурата за кандидатстване и съгласно посоченото в обявлението за конкурса (точка 2.2), EPSO, съвместно с институциите на ЕС, разгледа внимателно декларациите на кандидатите относно техните познания по 24-те официални езика на ЕС. Езиците, които кандидатите са декларирали, че владеят на ниво B2 или по-високо, както се изисква в обявлението за конкурса, са следните:

BG

български

2,96 %

CS

čeština

1,37 %

DA

dansk

0,25 %

DE

Deutsch

9,99 %

EL

ελληνικά

13,58 %

EN

English

91,16 %

ES

español

26,22 %

ЕТ

eesti keel

0,52 %

FI

suomi

0,56 %

FR

français

56,82 %

GA

Gaeilge

0,12 %

HR

hrvatski

2,47 %

HU

magyar

1,79 %

IT

italiano

31,27 %

LT

lietuvių kalba

1,21 %

LV

latviešu valoda

0,56 %

MT

Malti

0,29 %

NL

Nederlands

6,99 %

PL

polski

3,78 %

PT

português

4,30 %

RO

română

7,60 %

SK

slovenčina

1,25 %

SL

slovenščina

0,65 %

SV

svenska

0,65 %

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 11/01/2018 - 20:28
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20