Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Виртуални работни места, автоматизация на работата и мобилни компютърни технологии (AD7)

Окончателни резултати от конкурса - Виртуални работни места, автоматизация на работата и мобилни компютърни технологии (AD7)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 13/12/2017

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 28

Минимален резултат: 102,5​

Списъкът на издържалите конкурса ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на нашия уебсайт от един до два месеца след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите. 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 14/12/2017 - 14:31
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20