Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati natječaja - Digitalna radna mjesta, uredska automatizacija i mobilno računalstvo (AD7)

Konačni rezultati natječaja - Digitalna radna mjesta, uredska automatizacija i mobilno računalstvo (AD7)

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 13/12/2017

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 28

Najmanji ukupni broj bodova: 102,5​

Popis uspješnih kandidata bit će objavljen u Službenom listu i na našim web-stranicama u roku od jednog ili dva mjeseca od objave konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata. 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 14/12/2017 - 14:31
Datum zadnjeg ažuriranja : 28/11/2018 - 14:20