Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Konečné výsledky výberového konania - Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie (AD7)

Konečné výsledky výberového konania - Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie (AD7)

Uverejnenie výsledkov testovania v hodnotiacom centre a konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách EPSO: 13/12/2017

Počet uchádzačov na rezervnom zozname: 28

Minimálny počet bodov: 102,5​

Rezervný zoznam sa uverejní v úradnom vestníku a na našom webovom sídle od jedného do dvoch mesiacov po uverejnení konečných výsledkov výberového konania na používateľských kontách.

Referencia: 
Dátum publikovania : 14/12/2017 - 14:31
Dátum aktualizácie : 28/11/2018 - 14:20