Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik (AD7)

Godkända sökande i uttagningsprovet - Den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik (AD7)

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 13/12/2017

Antal godkända sökande på reservlistan: 28

Godkänt resultat: 102,5​

Reservlistan kommer att offentliggöras i EUT och på vår webbplats 1–2 månader efter publiceringen av slutresultatet i de sökandes Epsokonton.

Publicerat den : 14/12/2017 - 14:31
Senaste uppdatering : 28/11/2018 - 14:20