Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej

Członkowie komisji konkursowej

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Marijana NIKOLIC

Zastępca przewodniczącego 

Christian WOLMERUD

Członkowie

Dorte HIERL THISTED
Srdan RAHELIĆ
Etleva CAMILLERI
Yvonne HOOGLAND
Spela TERBOVC
Jaana NIEMINEN-LINQUIST

Zastępcy członków

Caspar CURDT-CHRISTIANSEN
Maja KUSAN
James BORG
Willem MEIJST
Tina GROSEL DAVIES
Paula CANDELL
Joseph CARUAN
Satu NIEMINEN
Liesbet DE BRABANDER
Frédéric QUEVY

Data publikacji : 18/12/2017 - 10:52
Data aktualizacji : 28/11/2018 - 14:20