Home > Job opportunities > Резултати от подбора – втори етап

Резултати от подбора – втори етап

Публикуване на резултатите от подбора в EPSO профилите на кандидатите: 18/12/2017

Брой на кандидатите, поканени да участват в етапа на оценяване: 62

Филтър на квалификациите – минимален резултат, необходим за покана за участие в етапа на оценяване: 38​

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 18/12/2017 - 12:29
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20