Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/12/2017

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 93

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 14​

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 18/12/2017 - 12:32
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20