Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Σουηδικά (SV)

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Διορθωτές κειμένων/γλωσσικοί επιμελητές - Σουηδικά (SV)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/12/2017

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 30

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/12/2017 - 11:31
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 28/11/2018 - 14:20