Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Коректори / езикови редактори – нидерландски (NL)

Резултати от подбора — първи етап - Коректори / езикови редактори – нидерландски (NL)

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 15/12/2017

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 58

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/12/2017 - 11:36
Дата на актуализацията : 28/11/2018 - 14:20